Inlägg

Förslag till portföljallokering

I detta inlägg ska jag ge ett förslag på en portföljallokering jag filat på ett tag.

Denna fördelning ger trygghet i form av investmentbolag, som historiskt skapat enorma värden och slagit index. Den ger exponering mot världsindex, så att aktieportföljen istället kan fokuseras mot svenska kvalitetsbolag. Den ger en liten hedge mot aktiemarknaden i form av ränteplaceringar och råvaror, som minskar den totala risken i portföljen. 90% av portföljvärdet allokeras dock mot aktier, som på lång sikt har varit det bäst avkastande tillgångsslaget.

Tanken är att vikta om portföljallokeringen en gång per år.Investmentbolag: ·Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Spiltan Aktiefond Investmentbolag har slagit börsen under många år, låg avgift och har god spridning på de bästa förvaltarna i Sverige. Det går självklart att replikera fonden enkelt genom att köpa aktierna direkt, men då ska det trots allt tas beslut kring bolagens vikter i portföljen, följas upp med analyser av substansvärden etc. Fonden f…

Bolagsanalys och värdering - Acando

Bild
Hallå!

Nu ska jag beskriva hur en enkel men ändå relativt genomgående bolagsanalys kan gå till i praktiken. Jag skriver detta inlägg till stor del för att jag vill sätta någon slags milstolpe ("nu kan jag så här mycket...!") inför framtiden. När jag idag läser igenom mitt gamla inlägg "TimhInvest's metod för fundamental analys" som jag skrev för snart ett år sedan, så inser jag hur mycket jag lärt mig sedan dess. Det är otroligt tillfredsställande att se konkret hur min kunskap och förståelse växer.

Nu till bolagsanalysen.

Bolaget jag väljer att gå igenom är Acando.

"Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Våra kunder finns inom alla branscher och är en mix av stora globala aktörer såväl som medelstora regionala företag. Vi agerar på en nordeuropeisk marknad med kontor i Sverige, Finland, Norge, Tyskland och Lettlan…

Hur definieras kvalitetsbolag? Och hur ska man värdera aktier?

Bild
Jag har efter många timmars läsande, lyssnande (på poddar) och funderande kommit fram till ungefär hur begreppet kvalitetsbolag bör definieras. Inspiration kommer bland annat från Lundaluppen, Kvalitetsaktiepodden och Marcus Hernhags böcker. Jag har också hittat en värderingsmetod som jag tycker är vettig och tvingar mig att tänka om ett varv innan köp. Metoden ligger någonstans mitt i mellan en simpel p/e-värdering och DCF.

Bolag som stämmer överens med följande bör kunna klassas som kvalitetsbolag.
Har delat ut pengar till aktieägarna i många år.Stigande omsättning och vinst över tid.Hög avkastning på det egna kapitalet, jämför med konkurrenter i branschen.Stabila finanser, lämpligt hög soliditet och gärna nettokassa.Har stigande fria kassaflöden som täcker utdelningen år efter år.Har en seriös och långsiktig styrelse, och VD som tänker på bolagets bästa.En någorlunda stabil och hög rörelsemarginal jämfört med konkurrenter i branschen.En affärsidé som är…

Portföljrapport Q4 + helåret 2017, samt tankar om framtiden

Bild
Portföljens utveckling Q4 Portföljens utveckling för helåret 2017
Tyvärr hängde jag inte med index för helåret 2017, tappade -0,81% mot index. Året har dock varit extremt lärorikt för mig på många sätt. Jag har konsumerat böcker, bloggar och poddar (RIP #pratapengar) i hundratals timmar och min kunskap blir större och större. Mitt intresse och min förståelse för ekonomi växer vilket känns jäkligt kul.

Samtidigt får detta konsekvensen att jag i vissa perioder känner mig stressad; som om jag MÅSTE agera varje gång jag lärt mig något nytt. Till exempel hittade jag en mycket intressant artikel om risktagande (med stop-losser etc). Detta gjorde att jag ändrade om i min strategi, och sålde Skanska när kursen nådde min stop-loss kurs. Detta har jag i efterhand ångrat, vilket gör mig övertygad om att stop-losser inte fungerar i en långsiktig portfölj.

Jag tror att 2018 blir ett år då jag börjar inse vad långsiktighet verkligen handlar om; att sitta på ny information och kunskap, men inte ome…

Tre olika portföljstrategier

Här har jag sammanställt tre olika portföljstrategier som alla har stor potential och sina för/nackdelar.  Alla tre strategier bygger på ett passivt och långsiktigt mindset men utgår från olika skolor i investeringsdjungeln. Vad tycker ni?
1.Utdelningsportfölj Köp 20 bolag i åtminstone 6 olika branscher som har:
·Stigande utdelningar minst 15 år bakåt i tiden (höll de kvar utdelningen under t ex        finanskrisen?)·En utdelningsandel som är hållbar (kolla så fritt kassaflöde täcker utdelningen långsiktigt)·En direktavkastning som inte understiger 3%·Stigande omsättning och vinst·Har stabila finanser (soliditet ej under 40%)·En VD och styrelse som är långsiktigt involverade och investerade i bolaget är ett plus·En hög avkastning på det egna kapitalet

Återinvestera utdelningen, månadsspara men se till att köpa mer när börsindex som helhet faller kraftigt. Ha därför alltid en liten andel av portföljen placerad i räntor eller på konto. Andelen likvider bör öka efter många års börsuppgång…

Portföljrapport Q3 2017 och tankar om "börsmani"

Bild
Tyvärr fortsätter portföljen att tappa mot index. Det beror bland annat på att banker och industri utgör en stor del av indexet, och jag är inte lika tungt viktad mot dessa sektorer som haft en god uppgång sedan botten i slutet av Augusti.

Jag tog beslutet att sälja Acando vilket var ett förhastat beslut. Jag har senaste månaden haft en period av "börsmani" där jag blir hyperaktiv, spenderar timmar dagligen på att läsa bloggar, twitter, går igenom olika strategier osv. Dessa maniska perioder slutar ofta med att jag känner mig tvingad att agera. Tyvärr inser jag inte förrän efteråt att jag agerat känslomässigt och tagit beslut på fel grunder. Istället för att metodiskt gå igenom de steg och regler jag själv satt upp för mig, så tar jag ett beslut redan innan jag påbörjar researchen av ett nytt bolag. Resultatet blir att jag försöker rättfärdiga mitt beslut efter att jag tryckt på köp/sälj-knappen, inte före.

I vilket fall så köpte jag Holmen och Dedicare för Acando-pengarna.…

Beräkning av Hennes & Mauritz Intrinsic value

Bild
Jag har nu gett mig på att göra en beräkning av H&M:s inneboende värde, eller "intrinsic value" som det kallas på engelska. Detta är mitt första trevande försök till den här typen av analyser, då jag bara nyligen läst "Köp billigt, sälj dyrt" där man lär sig kassaflödesvärdering. Beräkningen ovan görs dock inte på Fritt kassaflöde som i boken, utan snarare på EPS, Earnings per Share (vinst per aktie). Anledningen är att detta dels blir lite enklare att genomföra och dels för att vinst per aktie blir en mer stabil siffra, kassaflöde varierar mycket per år och bör därför mynna ut i ett mer osäkert resultat. Uppställningen ovan har jag snott direkt från Snåljåpen.
Jag räknar alltså med att H&M har en blygsam vinsttillväxt om 3% per år, jag har ett avkastningskrav om 7% och räknar med att H&M värderas till sitt historiska snitt om p/e 20 om tio år. Det ska tilläggas att just nu bör avkastningskravet ligga betydligt lägre då riskfri ränta (10-årig svensk st…