onsdag 8 november 2017

Tre olika portföljstrategier

Här har jag sammanställt tre olika portföljstrategier som alla har stor potential och sina för/nackdelar.  Alla tre strategier bygger på ett passivt och långsiktigt mindset men utgår från olika skolor i investeringsdjungeln. Vad tycker ni?

1.       Utdelningsportfölj
Köp 20 bolag i åtminstone 6 olika branscher som har:

 • ·       Stigande utdelningar minst 15 år bakåt i tiden (höll de kvar utdelningen under t ex        finanskrisen?)
 • ·       En utdelningsandel som är hållbar (kolla så fritt kassaflöde täcker utdelningen långsiktigt)
 • ·       En direktavkastning som inte understiger 3%
 • ·       Stigande omsättning och vinst
 • ·       Har stabila finanser (soliditet ej under 40%)
 • ·       En VD och styrelse som är långsiktigt involverade och investerade i bolaget är ett plus
 • ·       En hög avkastning på det egna kapitalet


Återinvestera utdelningen, månadsspara men se till att köpa mer när börsindex som helhet faller kraftigt. Ha därför alltid en liten andel av portföljen placerad i räntor eller på konto. Andelen likvider bör öka efter många års börsuppgång (80% aktier / 20 % ränteplaceringar) och minska vid kraftiga börsfall (100% aktier). Se till att inget innehav går över 10% av portföljvärdet, eller under 5%. Sälj bara om bolaget får fundamentala problem som inte förbättras inom överskådlig framtid.

Fördelar:

 • Du kan sätta igång och bygga din utdelningsportfölj direkt; inget stort startkapital krävs.
 • Man får ett kassaflöde varje år som ökar ränta-på-ränta effekten
 • Man blir belönad av passivitet, högre DA vid börsnedgångar och en "grundavkastning" från utdelningarna.
 • Stabila utdelande bolag tenderar att överleva börskrascher på ett bra sätt och bör därför vara säkra i både upp och nedgång på börsen.

Nackdelar:

 • Portföljen lär gå ungefär som index på lång sikt, utdelningsbolag är oftast inga tillväxtraketer.

2.       Indexportfölj
Köp indexfonder, t ex Avanza Zero samt en global indexfond

 • ·       Månadsspara i uppåtgående trend
 • ·       100% investerad när MA50 ligger över MA200
 • ·       0% investerad när MA50 ligger under MA200
Fördelar:

 • Portföljen är skyddad från större sättningar.
 • Kräver minimalt med tid och möda.
 • Bred exponering och riskspridning.
 • Har överavkastat börsen historiskt (källa Unga aktiesparare Avancerad kurs)

Nackdelar:

 • Man kommer ALDRIG köpa när det är som billigast. Därför lämpar sig strategin mindre bra för sparare vars månadsinsättningar utgör en stor del av det totala portföljvärdet.3.       Mekanisk portfölj
Köp 20 bolag som följer parametrarna nedan. Omvikta och se över innehaven 1 gång per år.
 • ·       Trendande värde

o   Sortera fram de 40 bolag på stockholmsbörsen som har högst ranking enligt Value Composite, dvs så lågt som möjligt (som lägst 0) av = P/E, P/FCF, EV/EBITDA, P/S, och så högt som möjligt av Shareholders yield (DA+ återköp av aktier)
o   Utav de 40 ovanstående, sortera ut de 20 bolag som har bäst momentum (medelvärde av 3, 6 och 12 månaders prismomentum)
o   Köp dessa likaviktade

Fördelar:

 • Har överavkastad börsen med råge historiskt (källa Börslabbet)
 • Kräver minimalt med tid och möda
 • Positivt momentum och låga värderingar är ofta varandras motsatser och strategin bör därför screena fram bolag vars aktiekurs med stor sannolikhet kommer gå bättre än index det kommande året.

Nackdelar:

 • Eftersom ingen hänsyn tas till fundamentala faktorer såsom finansiell ställning ges inga garantier för att bolagen faktiskt har möjlighet att fortsätta sin positiva trend, riskfyllda bolag med exempelvis hög skuldsättning kan hamna i knipa utan förvarning.
 • Value composite och momentum kan vara svårt att räkna ut själv, tjänster som Börsdata och Börslabbet är nästan nödvändiga investeringar för att lyckas.
 • Kräver ett startkapital på åtminstone 20-30.000 kr för att kunna likavikta 20 aktier i portföljen.
 • Passar inte för månadssparande.söndag 1 oktober 2017

Portföljrapport Q3 2017 och tankar om "börsmani"


Tyvärr fortsätter portföljen att tappa mot index. Det beror bland annat på att banker och industri utgör en stor del av indexet, och jag är inte lika tungt viktad mot dessa sektorer som haft en god uppgång sedan botten i slutet av Augusti.

Jag tog beslutet att sälja Acando vilket var ett förhastat beslut. Jag har senaste månaden haft en period av "börsmani" där jag blir hyperaktiv, spenderar timmar dagligen på att läsa bloggar, twitter, går igenom olika strategier osv. Dessa maniska perioder slutar ofta med att jag känner mig tvingad att agera. Tyvärr inser jag inte förrän efteråt att jag agerat känslomässigt och tagit beslut på fel grunder. Istället för att metodiskt gå igenom de steg och regler jag själv satt upp för mig, så tar jag ett beslut redan innan jag påbörjar researchen av ett nytt bolag. Resultatet blir att jag försöker rättfärdiga mitt beslut efter att jag tryckt på köp/sälj-knappen, inte före.

I vilket fall så köpte jag Holmen och Dedicare för Acando-pengarna. Anledningen var att jag ville diversifiera portföljen så att jag prickar in dessa branscherna också. Dedicare tror jag har en stark framtid framför sig med en fin positionering i vårdsektorn som skriker efter folk. Dessutom har de en mycket stark långsiktig huvudägare i Björn Örås som äger nästan 40% av bolaget och har 68% av rösterna.
Holmen har Fredrik Lundberg i ryggen och fina kassaflöden. Egentligen är det skogs- och energidelen av verksamheten som är mest intressant för mig. Förnybar energi är ju på modet och kommer bli allt viktigare framöver.


tisdag 12 september 2017

Beräkning av Hennes & Mauritz Intrinsic value
Jag har nu gett mig på att göra en beräkning av H&M:s inneboende värde, eller "intrinsic value" som det kallas på engelska. Detta är mitt första trevande försök till den här typen av analyser, då jag bara nyligen läst "Köp billigt, sälj dyrt" där man lär sig kassaflödesvärdering. Beräkningen ovan görs dock inte på Fritt kassaflöde som i boken, utan snarare på EPS, Earnings per Share (vinst per aktie). Anledningen är att detta dels blir lite enklare att genomföra och dels för att vinst per aktie blir en mer stabil siffra, kassaflöde varierar mycket per år och bör därför mynna ut i ett mer osäkert resultat. Uppställningen ovan har jag snott direkt från Snåljåpen.

Jag räknar alltså med att H&M har en blygsam vinsttillväxt om 3% per år, jag har ett avkastningskrav om 7% och räknar med att H&M värderas till sitt historiska snitt om p/e 20 om tio år. Det ska tilläggas att just nu bör avkastningskravet ligga betydligt lägre då riskfri ränta (10-årig svensk statsobligation) ligger på 0,77% idag. Riskpremie brukar ligga runt 4,5-5% och diskonteringsränta bör alltså vara runt 5-5,7%. Dock räknar jag med att räntorna kommer stiga och gå upp mot 2-2,5% de närmsta tio åren. Därmed sätter jag avkastningskravet till 7%.

Utdelningarna ökar ganska mycket i min modell och detta känns kanske inte speciellt troligt om man kollar hur utdelningstillväxten har sett ut senaste 10 åren. Dock tycker jag detta kompenseras av att jag satt en vinsttillväxt om 3% vilket ju är ganska lågt.

Resultatet här blir då att H&M:s inneboende värde blir 237kr. Aktien handlas då till en rabatt om ca 14% (208kr idag).

Det är intressant att skruva om i mina antaganden och se hur slutresultatet förändras. Väldigt små förändringar i exempelvis mitt avkastningskrav påverkar det inneboende värdet kraftigt. Vad som är "korrekta" antaganden är naturligtvis omöjligt att veta, vilket gör hela grejen med att räkna på det här viset lite absurt. Det ger dock möjligheten att ställa upp en "säkerhetsmarginal" för sig själv så att man inte handlar "emot" sina egna förväntningar på bolaget.

tisdag 11 juli 2017

Portföljrapport Q2


Portföljen har underpresterat index under Q2 vilket till stor del beror på IT-sektorns fall som påbörjades i början av juni. Apple har gått -4,5%, Alphabet har tappat -3,7% och Activision Blizzard har tappat strax över -1% sen första juni. Även portföljens nykomling, en ETF nischad mot cyber security, har tappat -4,3% sen jag köpte in mig. Om detta är början av en längre nedgång eller bara en tillfällig hacka är omöjligt att svara på. På ett par års tidshorisont känner jag mig dock mycket bekväm med att äga dessa bolagen samt ETF:en, jag säljer inget utan fyller bara på varje månad precis som vanligt.

Jag har läst många aktierelaterade böcker de senaste åren och just nu är jag mitt i "Köp billigt Sälj dyrt" av Mattias Eriksson. Den är intressant men ganska svårläst, med många uttryck och begrepp som inte förklaras tillräckligt pedagogiskt. Det som är kul med boken är att den faktiskt går in rejält på djupet i hur aktievärdering går till. Första halvan av boken är mer generell kring aktier och vad man ska kolla på för att undvika svaga balansräkningar och liknande. Andra halvan är en riktig genomkörare av kassaflödesanalys och värdering av kassaflöden, som görs genom ett antal formler och antaganden. Kort o gott handlar det om att prognostisera framtida kassaflöden och diskontera dessa till ett nuvärde, vilket då blir aktiens "riktiga värde" utifrån de antaganden som gjorts i formlerna.

Aktievärdering på detta sättet är mer avancerat än något jag satt mig in i tidigare och är därför riktigt spännande! När jag läst ut boken ska jag lägga ihop ett stort excel-ark och försöka mig på en aktievärdering enligt bokens modell. Förhoppningsvis kan detta ta mig till "nästa nivå" och ge mig en edge mot marknaden! Marknaden är INTE effektiv och detta måste utnyttjas av investerare om man vill ha en chans mot indexfonderna.

fredag 2 juni 2017

Självinsikt och portföljförändringar

Jag har sålt av hela innehavet i följande bolag:


Castellum - Tråkiga ägare, bara massa institutioner.
Mycronic - Fattar fortfarande inte exakt vad de sysslar med, jag kan inte säga något om deras framtid.
Autoliv -  Lynch skulle inte klassa det som ett tillväxtbolag och är inte heller en utdelningsaktie.
NGS - Visserligen en sektor (vård, skola och socionomer) som har bra tillväxt men jag kan för lite om branschen för att ha en åsikt om specifika bolag.
Nolato - Vet knappt vad bolaget gör och kan därför inte ha en åsikt om deras framtid.

Det som hänt är kort och gott att jag drabbats av självinsikt. Företag som Nolato och Mycronic ser jättebra ut om man bara ser till siffrorna. Men ärligt talat så vet jag knappt vad de sysslar med. Jag vill fortsättningsvis äga bolag där jag förstår verksamheten fullt ut.

Detta är portföljen jag vill äga framöver.


Företag jag verkligen vill äga och som jag tror på i många år framöver.

1. Apple
2. Google (Alphabet)

Investmentbolag som jag verkligen vill äga och tror på i många år framöver (pga mycket pålitliga ägare och stark historik).

3. Investor - Wallenbergarna
4. Industrivärden - Lundberg
5. Latour - Familjen Douglas

Stora bolag som jag vill äga långsiktigt med pålitliga huvudägare och förutsägbar verksamhet. Begränsad tillväxt, dessa äger jag pga utdelningen. Därför är en stabil utdelning och utdelningstillväxt viktigt.

6. Handelsbanken
7. Wallenstam
8. ICA gruppen
9. Skanska
10. H&M

Tillväxtbolag som jag vill äga på medellång sikt (några år).

11. Activision Blizzard - superstarka varumärken och verkar i en bransch som har en stor strukturell tillväxt - esport och gaming.
12. First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (CIBR) - en ETF som nischar sig mot Cyber Security, en sektor som jag tror kommer ha stor strukturell tillväxt framöver, pga Internet of things och digitaliseringen av samhället. Digital terrorism och kriminalitet tror jag kommer växa lika snabbt som den övriga digitaliseringen, därför kommer bolag som sysslar med cyber security ha en stor tillväxt. Förvaltningsavgiften på 0,6% tror jag är värt det.
13. Acando - De kommande åren kommer efterfrågan på duktiga it-konsulter ha en tilltagande tillväxt när alla verksamheter måste anpassa sig till digitaliseringen. Det finns många IT-konsulter på marknaden men jag vet personligen att Acando-konsulter är jäkligt duktiga och eftertraktade på marknaden.
14. Pandora - Smyckesbranschen kan jag inte mycket om. Så mitt case i Pandora är framförallt baserat på siffrorna. Pandora är just nu (24/5-2017) en väldigt undervärderad aktie, samtidigt som bolaget har en urstark fundamenta. Uppenbarligen finns det frågetecken kring framtida tillväxt men att aktien är ner såhär mycket tror jag är ren spekulation. Det finns en enorm uppsida här från nuvarande nivåer (628 DKK). Det finns tillväxt att hämta i öst (Kina, Indien osv) även om tillväxt stannar upp i USA och Europa. 

lördag 13 maj 2017

Tankar om Cyber SecurityJag har under våren tänkt en hel del på cyber security, dvs skydd mot hackare och digital kriminalitet (terrorism?). Detta är just nu en stor snackis då skadlig kod har spridit sig i nästan 100 länder och bland annat slagit ut sjukhus i Storbritannien. En del företag i Sverige är också drabbade, däribland Sandvik.


Om man tror att utvecklingen med Internet of Things fortsätter och digitaliseringen av samhället går vidare, så finns det också stor anledning att tro på en ökande efterfrågan inom cyber security.


Hur ska man då investera för att dra nytta av den här trenden? F-Secure (noterat på finska börsen) är ett välkänt varumärke och tjänar väldigt mycket pengar. Som vanligt är marknaden två steg före och värderingen har sprungit iväg på sistone, man får nu betala 44 gånger årsvinsten. Kortsiktigt är det nog rätt dålig tajming att köpa in sig nu, men på ett par års sikt tror jag det finns fin avkastning i F-Secure.


Naturligtvis finns de största företagen i USA. Jag tycker det känns överväldigande svårt att grotta ner sig i specifika software-bolag, så därför har jag letat upp två ETF:er som är nischade mot just cyber security.


 • First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (CIBR) är som jag förstått det mer inriktat mot lite större, etablerade IT-bolag som säljer digitala tjänster, där det handlar om att skydda nätverk och diverse enheter i dessa nätverk. ETF:en investerar inte i företag med ett börsvärde under 250 millioner dollar. Förvaltningsavgift = 0,6%.
 • PureFunds ISE Cyber Security ETF (HACK) är lite mer nischat mot software, och investerar i företag med börsvärde ner till 100 millioner dollar. Det blir ju då högre risk men också högre potentiell avkastning. Förvaltningsavgift = 0,75%.

Jag funderar nu lite över om jag ska ge mig in i nån av dessa ETF:erna. Jag är övertygad om en framtida stark utveckling inom cyber security, men ska en ETF (med förvaltningsavgift + spread osv..) konkurrera ut något av mina nuvarande 15 innehav så krävs det en mer omfattande analys om bolagen som fonden investerar i. Ett säkrare kort hade ju varit att köpa in sig i F-Secure, men det är alldeles för dyrt nu. Kanske bättre invänta en dipp...

måndag 3 april 2017

Portföljrapport Q1 2017

Portföljrapport Q1 2017Portföljen har utvecklats 1,59% sämre än mitt jämförelseindex under första kvartalet 2017. Naturligtvis tråkigt men inget som jag hänger läpp för. Det är framförallt Mycronic och H&M som är surdegar och tynger portföljen. Jag tror dock fortfarande långsiktigt på båda företagen, så att det går trögt nu ser jag snarare som rea!